Strona internetowa, to miejsce spotkań z Klientami. Jak każda reklama, powinna być zaplanowana od początku do końca. To właśnie ona jest często pierwszym elementem kontaktu z Klientem. Nierzadko od niej zależy, czy Klient wykona w naszym kierunku kolejny krok. Żeby odpowiednio zadziałała, musi być przemyślana i to nie tylko pod kątem merytorycznym, ale również graficznym i technologicznym.
HAIRTALK EXTENSIONS POLSKA
Projekt i wykonanie wielojęzycznej strony internetowej wraz managerem plików.
KORONA GROUP
Realizacja strony internetowej Stowarzyszenia KORONA GROUP wraz z systemem dostępu do plików (manager plików)
FIZJOTERAPIA KONI PAULINA WALAS
Projekt i realizacja strony internetowej wraz z wersją mobilną www.fizjoterapia-koni.pl
KOKO POLSKA
Realizacja strony internetowej
REHA WIT
Projekt i wykonanie prostej wizytówki internetowej www.reha-wit.pl
BERRETTI
Projekt i realizacja strony internetowej marki www.berretti.pl
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
Projekt i realizacja rozbudowanej strony internetowej www.imn.gliwice.pl wraz z wersją mobilną. Strona jest przystosowana dla osób słabowidzących poprzez moduł skalowania czcionki.
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
Projekt i wdrożenie systemu zamówień publicznych BIP www.bip.imn.gliwice.pl Realizacja obejmuje wersję RWD oraz posiada moduł skalowania czcionki dla osób słabowidzących.
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
Projekt i realizacja katalogu wzorców spektralnych dostępnego jako strona internetowa w dwóch wersjach językowych www.materialy-odniesienia.pl www.reference-materials.com Wraz z wersją on-line, zrealizowana została wersja na płyty CD i pendrive.
SKLEPY INTERNETOWE
Sukces sklepu internetowego zależy od tego, czy jego zaprojektowanie zarówno merytoryczne, graficzne jak i techniczne spełni zadania i postawione cele. Nic nie powinno dziać się przypadkowo, a każdy jego element powinien odgrywać swoją, ściśle określoną rolę - pozyskać Klienta.
THE BIJOU
projekt i realizacja sklepu internetowego opartego na systemie sellingo
FRUTON
projekt oraz wdrożenie sklepu internetowego www.fruton.pl
JESTEŚMY DUMNI!
Tuż po wdrożeniu sklepu internetowego, opartego na systemie sklepowym sklepicom, został on wyróżniony jako jedna z najlepszych realizacji przez dostawcę systemu. Obecnie sklep www.fruton.pl promuje system sklepicom i jest jego referencją.
LANDING PAGES
Bo każda reklama zmierza do konkretnego celu.
GAZETA.PL
Realizacja landing page akcji promujących oferty bankowe