SYSTEMY CZASU PRACY
PO TO, BY PODNIEŚĆ WYDAJNOŚĆ ZAŁOGI
W dobie rozwoju informatyki systemu czasu pracy dostępne są dla każdego. nie zależnie od wielkości firmy/ instytucji dobierzemy system odpowiedni dla Państwa.
GŁÓWNE ZALETY
Pełna kontrola nad faktycznym czasem pracy, kontrola czasu przerw, kontrola czasu wyjazdów służbowych/praca handlowców kontrola nad dostępem do stref zamkniętych, odciążenie działu kadr, zastąpienie papierowej listy obecności listą elektroniczną możliwość integracji z obecnym systemem kadrowym.
PO CO WDRAŻAĆ SYSTEM CZASU PRACY?
Prosty przykład braku kontroli: mamy 100 pracowników, cześć z nich spóźnia się lub opuszcza stanowisko pracy niezgodnie z faktycznym czasem pracy, licząc średnio 25 przypadków dziennie i to tylko po 20 minut daje nam to ponad 8 godzin pracy czyli dzień jednego pracownika!
SYSTEM CZASU PRACY TO WARTOŚĆ DODANA
System czasu pracy w połączeniu z monitoringiem to najlepsza forma kontroli czasu pracy pracownika. Jest to również możliwość sprawdzenia czasu procesu technologicznego produkcji.